تبلیغات
ققنوس ..... - از میراث ادب پارسی
یکتا پرستی، شاد زیستن، هنر جویی و ادب آموزی را پیشه کنید تا سعادتمند باشید

از میراث ادب پارسی

یکشنبه 28 شهریور 1389 09:24 ق.ظ

نویسنده : پردیس مقصودی نژاد
وا فریادا ز عشق وا فریادا                      کارم به یکی طرفه نگار افتادا
گر داد من شکسته دادا دادا                  ور نه من و عشق هر چه بادا بادا
***
گفتم:صنما!لاله رخا!دلدارا!                   در خواب نمای چهره باری یارا
گفتا که روی به خواب بی ما وانگه         خواهی که دگر به خواب بینی ما را
***
در کعبه اگر دل سوی غیرست تو را       طاعت همه فسق و کعبه دیریست تورا
ور دل به خدا و ساکن میکده ای            می نوش که عاقبت بخیرست تورا
***
وصل تو کجا و من مهجور کجا                 دردانه کجا حوصله مور کجا
هر چند ز سوختن ندارم باکی                پروانه کجا و آتش طور کجا
***
تا درد رسید چشم خونخوار تورا              خواهم که کشد جان من آزار تورا
یا رب که ز چشم زخم دوران هرگز          دردی نرسد نرگس بیمار تورا
***
گفتی که منم ماه نشابور سرا              ای ماه نشابور نشابور تورا
آن تو  تورا و آن ما نیز تورا                      با ما بنگویی که خصومت ز چرا
***
یا رب ز کرم دری برویم بگشا                 راهی که درو نجات باشد بنما
مستغنیم از هر دو جهان کن به کرم       جز یاد تو هر چه هست بر از دل ما
***
یا رب مکن از لطف پریشان ما را             هر چند که هست جرم و عصیان ما را
ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم              محتاج به غیر خود مگردان ما را
***
گر بر در دیر می نشانی ما را                  گر در ره کعبه می دوانی ما را
اینها همگی لازمه ی هستی ماست     خوش آنکه ز خویش وارهانی ما را
***
تا چند کشم غصه ی هر ناکس را           وز خست خود خاک شوم هر کس را
کارم به دعا چو برنمی آید راست             دادم سه طلاق این فلک اطلس راابوسعید ابولخیر
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -